Dnes je pondělí 22. července 2024

O nás

Historie advokátní kanceláře Hokeová, Hoke, Faltus sahá do roku 1992, kdy JUDr. Božena Hokeová opustila pozici předsedkyně Okresního soudu v Benešově a vstoupila do znovu obrozené, ještě československé advokacie.

V souvislosti s nárůstem klientely byly zřízeny další pracoviště advokátní kanceláře a advokátní kancelář se rozrostla o další partnery, v roce 2006 o Mgr. Přemysla Hoke a v roce 2009 o Mgr. Petra Faltuse.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva platného na území České republiky.

Cílem advokátní kanceláře je spokojenost klienta při důsledném respektování jeho přání, jakož i práv a oprávněných zájmů. Každému klientovi je věnována individuální péče, v žádném případě nečiníme rozdíly mezi velkým a malým klientem, vždy je zájem klienta na prvním místě. Z tohoto důvodu právní služby poskytujeme rychle a efektivně, bez ohledu na osobní volno advokátů či pracovní dobu kanceláře. Důsledně se řídíme zákonem o advokacii, jakož i souvisejícími právními a stavovskými předpisy, což klientovi zajišťuje naprostou serióznost našeho přístupu.

Advokátní kancelář je právě pro svůj přístup klientelou velmi často vyhledávána.

Advokátní kancelář pro zajištění naprosto komplexního řešení pro své klienty spolupracuje s odborníky pro jednotlivá právní odvětví, v nichž poskytuje právní služby vč. notářů a exekutorů, soudního znalectví, tlumočnictví a finančního a daňového poradenství.

V zájmu klientů jsme pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu advokacie, naši klienti jsou tak v každé situaci chráněni.