Dnes je pondělí 22. července 2024

Advokátní kancelář Hokeová, Hoke, Faltus

Sídlo:
Doudlebská 1046/8
140 00 Praha 4

tel./fax: +420 241 414 597
e-mail: ak.hokeova@seznam.cz

Mapa
Pobočka:
Žižkova 2040
256 01 Benešov u Prahy

tel/fax: +420 317 725 454
e-mail: ak.hokeova@seznam.cz

Mapa

Advokátní kancelář s dlouholetou tradicí a zkušenostmi ve všech právních odvětvích působící na trhu právních služeb od roku 1992. Zaměřujeme se na obhajobu v trestním a přestupkovém řízení, zastupování v majetkových a rodinných sporech, vymáhání pohledávek....

Historie Hokeová, Hoke Faltus, advokátní kancelář Praha a Benešov

Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář Praha a Benešov, byla založena jako advokátní kancelář JUDr. Boženy Hokeové
v roce 1992. Její zakladatelka JUDr. Božena Hokeová otevřela advokátní kancelář po dlouholetém působení jako předsedkyně Okresního soudu v Benešově. Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář Praha a Benešov, se postupně rozšiřovala o další společníky - Mgr. Přemysla Hoke a Mgr. Petra Faltuse a spolupracující advokáty až do dnešní podoby.


Advokátní kancelář Praha a Benešov

Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář Praha a Benešov původně sídlila v Benešově u Prahy, z důvodu rozšiřování poskytovaných služeb a zejména rostoucího zájmu klientů byla zřízena v roce 2004 pobočka v Praze, v roce 2007 byl vyslyšen požadavek ze strany klientů a sídlo advokátní kanceláře bylo přesunuto do Prahy. Samozřejmostí bylo zachování kanceláře mimo Prahy i v Benešově.


Advokátní kancelář Hokeová, Hoke, Faltus má zejména pro stávající klienty zřízeny další pobočky v Týnci nad Sázavou
a Železné Rudě.


Jednotlivé kanceláře jsou vždy vedeny zkušenými advokáty z dlouholetou praxí v oblasti poskytování právních služeb.


Služby poskytované advokátní kanceláří Praha a Benešov

Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář Praha a Benešov, poskytuje právní služby v oblasti generální praxe se zamřeženém zejména na zastupování ve všech druzích řízení před soudy a jinými orgány, obhajobu v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování právních listin (smluv a jiných právních dokumentů), zpracovávání právních rozborů, správu majetku včetně advokátních úschov a další formy právní pomoci.


Pojištění odpovědnosti za škodu advokátní kanceláře Praha a Benešov

Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář Praha a Benešov odpovídá na rozdíl od nelicencovaných poskytovatelů právních služeb bez omezení ze škodu způsobenou klientovi při poskytování právních služeb. Z tohoto důvodu je advokátní kancelář pojištěna u Generali Pojišťovny, a. s. na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu advokacie, klientovi tak nehrozí žádné riziko.