Dnes je pondělí 22. července 2024

Náš tým

JUDr. Božena Hokeová

JUDr. Božena Hokeová je zapsaná v evidenci ČAK jako samostatný advokát pod e.č. 01578. Právní praxi se věnuje více jak 40 let. Po svém působení jako soudce a posléze předsedkyně okresního soudu složila na podzim roku 1991 advokátní slib a v roce 1992 vstoupila do znovu-obrozené ještě československé advokacie, v níž působí dodnes.

Poskytuje právní služby v oblasti generální praxe před všemi soudy vč. Nejvyššího soudu ČR a před Ústavním soudem ČR, a správními úřady, nicméně s důrazem kladeným na:

 • obhajobu v trestních věcech, v přestupkových a správních řízeních, vč. obhajoby nezletilých a mladistvých na základě zvláštního zákona
 • zastupování v rodinných věcech a sporech, vč. rozvodů a sporů vzniklých ze společného jmnění manželů, dále též jen SJM, výživného ke zletilým či nezletilým dětem, jakož i vzájemně mezi rodiči případně prarodiči, určování a popírání rodičovství, záležitostem pěstounské péče, a dále ve věcech výchovného dohledu a opatření proti mladistvým a nezletilým na základě zvláštního zákona
 • zastupování všech forem občanskoprávních a obchodně právních sporů vyplývajících ze závazkového práva
 • věnuje se právu dědickému
 • v neposlední řadě se věnuje právu na náhradu škody a práv vyplývajících
 • právu na ochranu osobnosti
 • a právu exekučnímu

Mgr. Přemysl Hoke

Mgr. Přemysl Hoke je zapsaný v evidenci ČAK jako samostatný advokát pod e.č. 11285. Právní praxi se věnuje od ukončení studií na právnické fakultě, nejdříve jako advokátní koncipient u JUDr. Boženy Hokeové v Benešově, a posléze v Praze, a po té jako samostatný advokát, s výjimkou jazykových studijních pobytů v zahraničí, a to v létě roku 2002, podzimu 2003 ve Španělském království a na přelomu roku 2006 a 2007 ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Poskytuje právní služby v oblasti generální praxe před všemi soudy vč. Nejvyššího soudu ČR a před Ústavním soudem ČR, dále v rozhodčím řízení při mediaci sporů a před správními úřady, nicméně s důrazem kladeným na:

 • obhajobu v trestních věcech, v přestupkových a správních řízeních, vč. obhajoby nezletilých a mladistvých na základě zvláštního zákona
 • právo ústavní, zejména sepisu ústavních stížností a stížností k ESLP ve Štrasburku
 • zastupování v rodinných věcech a sporech, vč. rozvodů a sporů vzniklých ze společného jmnění manželů, dále též jen SJM
 • zastupování všech forem občanskoprávních a obchodně právních sporů vyplývajících ze závazkového práva
 • věnuje se zakládání obchodních společností a družstev vč. zakládání společenství vlastníků jednotek a poskytování právního servisu takto založeným právnickým osobám, jakož i ostatním právnickým osobám a zejména pak firemní klientele
 • věnuje se právu na náhradu škody a právům na ochranu osobnosti
 • právu z leasingových a pojistných smluv
 • vymáhaní pohledávek
 • extradičnímu a azylovému právu

Mgr. Petr Faltus

Mgr. Petr Faltus, je zapsaný v evidenci ČAK jako samostatný advokát pod e.č. 11198. Právní praxi se věnuje od ukončení studií na právnické fakultě, nejdříve jako advokátní koncipient u JUDr. Petra Faltuse, a po té jako samostatný advokát, s výjimkou působení nejdříve jako referent a později ve vedoucí pozici na Ministerstvu vnitra ČR, v době od září 2006 do prosince 2008.

Poskytuje právní služby v oblasti generální praxe před všemi soudy vč. Nejvyššího soudu ČR a před Ústavním soudem ČR, před správními úřady, nicméně s důrazem kladeným na:

 • obhajobu v trestních věcech, v přestupkových a správních řízeních, vč. obhajoby nezletilých a mladistvých na základě zvláštního zákona
 • právo ústavní, zejména sepisu ústavních stížností a stížností k ESLP ve Štrasburku
 • právo správní a přestupkové, zejména vyhlášky územních samosprávných celků, zejména obcí a přestupky na úseku dopravy vč. vodní a dále žaloby proti rozhodnutím správních orgánů
 • zastupování v rodinných věcech a sporech, vč. rozvodů a sporů vzniklých ze společného jmnění manželů dále též jen SJM, výživného ke zletilým či nezletilým dětem, jakož i vzájemně mez rodiči případně prarodiči, určování a popírání rodičovství, záležitostem pěstounské péče, a dále ve věcech výchovného dohledu a opatření proti mladistvím a nezletilým na základě zvláštního zákona
 • zastupování všech forem občanskoprávních a obchodně právních sporů vyplývajících ze závazkového práva
 • věnuje se zakládaní obchodních společností a družstev, poskytuje pravidelný právní servis řadě bytových družstev a právnickým osobám založeným za účelem správy vlastního majetku vč. společenství vlastníků jednotek, dále též SVJ a poskytování kompletního právního servisu vlastní firemní klientele
 • věnuje se právu na náhradu škody a právům na ochranu osobnosti
 • insolvenčnímu řízení
 • věnuje se právu bytovému a nájemnímu

JUDr. Václav Teubner

JUDr. Václav Teubner, advokát, je zapsán v evidenci ČAK jako samostatný advokát pod e.č. 01469.

Právní praxi se věnuje více jak 40 let. Po předchozí službě v armádě vstoupil do znovu-obrozené ještě československé advokacie, v níž působí dodnes.

Hovoří rusky a slovensky.

Poskytuje právní služby před všemi soudy vč. Nejvyššího soudu ČR a před Ústavním soudem ČR, a správními úřady, nicméně s důrazem kladeným na:
 • obhajobu v trestních věcech, vč. vojenských trestných činů vč. obhajoby nezletilých a mladistvých na základě zvláštního zákona
 • v přestupkových a jiných deliktních řízeních
 • správních řízeních
 • zabývá se právem na ochranu osobnosti
 • a vojenskou službou

Mgr. Ing. Petr Kašák

Mgr. Ing. Petr Kašák je zapsaný v evidenci ČAK jako advokátní koncipient pod e.č. 37835. Právní praxi se věnuje od ukončení studií na právnické fakultě, nejdříve jako externí spolupracovník advokátní kanceláře Hokeová, Hoke, Faltus a od roku 2012 jako advokátní koncipient. Specializuje se na obchodní právo.

Ivana Rücklová

Asistentka advokátní kanceláře Akhofa.